Category: Vacatures

Teamcoach Advieslijn Woonoverlast en Buurtbemiddeling Rotterdam

mei 4th, 2020 by

 

Heb jij zin in een uitdaging, ben jij ondernemend en flexibel ingesteld? Kun jij makkelijk switchen tussen pionieren en werken langs gebaande paden? Is omgaan met mensen je passie en spreekt diversiteit je aan? Dan past deze functie misschien bij jou!

 

Teamcoach (circa 24-28 uur per week)

Advieslijn Woonoverlast en Buurtbemiddeling Rotterdam

 

Onze organisatie, Coloured Consultancy (CoCon) heeft per 1 januari 2019 van de gemeente Rotterdam de opdracht gekregen om Buurtbemiddeling Rotterdam (BBR) voort te zetten in combinatie met en de invoering van een nieuwe dienstverlening: de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR). Voor ons AWR-BBR team zoeken wij een derde teamcoach.

Bij onze adviseurs van de AWR kan men terecht voor advies en informatie, om woonoverlast op een goede manier zelf aan te pakken en op te lossen, voor een luisterend oor, bijvoorbeeld om even stoom af te blazen, je verhaal te vertellen en je gehoord te voelen.

De AWR-adviseur kan de beller ook doorverwijzen naar Buurtbemiddeling (BBR). Zij helpen buren met onderlinge problemen er samen uit te komen. Hoe? Door met de buren erover te praten en hen te helpen naar elkaar te luisteren en samen een eigen oplossing te vinden.

Onze adviseurs en buurtbemiddelaars zijn speciaal voor de AWR en BBR getrainde vrijwilligers, die elk jaar diverse verdiepings- en opfristrainingen aangeboden krijgen.

De werkzaamheden van de teamcoach spitsen zich toe op drie taakvelden:

 1. Vrijwilligers
 • coaching en begeleiding in het adviserings- en bemiddelingsproces
 • organiseren en faciliteren van overleg en ontmoetingsmomenten, als ook trainingsaanbod
 • werving en inwerken van nieuwe vrijwilligers

Het koesteren, motiveren, inspireren en persoonlijk waarderen van de vrijwilligers is de rode draad in de begeleiding van de vrijwilligers.

 1. Netwerkpartners:
 • afstemming, terugkoppeling en overleg over casussen Buurtbemiddeling en/of de Advieslijn
 • registratie en maandrapportages van de aanmeldingen en casussen bij resp. de AWR en BBR
 • presentaties aan netwerkpartners over de AWR en BBR

Het opbouwen en onderhouden van de contacten met netwerkpartners is essentieel om samen met hen de AWR en BBR succesvol uit te voeren, een goede samenwerkingsrelatie met hen is daarbij van groot belang.

 1. PR en werving:
 • gericht op het bekendheid geven aan de AWR/BBR
 • ten behoeve van de werving van vrijwilligers

PR is ook intern gericht op het informeren van de vrijwilligers over de AWR en BBR en om hen te betrekken bij PR- en wervingsactiviteiten.

Profiel van de teamcoach:

Voor CoCon en haar projecten geldt dat integriteit en respect voor elkaar twee essentiële peilers zijn waarop het werk gebaseerd is. Dit heeft betrekking op alle niveaus in de organisatie: met vrijwilligers, met bewoners, met collega’s en met samenwerkingspartners. Als teamcoach ben je in staat om in deze lijn te werken.

Onze nieuwe collega heeft ruime ervaring in het werken met vrijwilligers, onderschrijft het principe ‘voor, door en van bewoners’ en is in staat daarnaar te handelen. Wij vinden het belangrijk dat je positief staat tegenover diversiteit en dit kan overbrengen naar anderen. Kennis en ervaring van en met de aanpak van woonoverlast in het algemeen is een pré.

Je hebt minimaal een HBO denk- en opleidingsniveau en bent bereid om de basistrainingen ‘adviseur woonoverlast’ en ‘buurtbemiddeling’ te volgen.

Wij bieden een afwisselende baan, leuke collega’s en fantastische vrijwilligers. Je krijgt een tijdelijke aanstelling tot 1 januari 2021 met de mogelijkheid tot verlenging. Salariëring is conform de CAO Sociaal Werk.

Interesse? Mail je CV en motivatie voor 15 mei a.s. naar: fdjohani@colouredconsultancy.nl t.a.v. Fica Djohani.

Afhankelijk van de actuele stand van zaken met betrekking tot de Corona-maatregelen zal een eerste gespreksronde vooralsnog online plaatsvinden in de week van 18 mei.


Enthousiaste luisterende vrijwilligers gezocht!

februari 28th, 2020 by

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Vind je het leuk om anderen te helpen bij het vinden van een oplossing voor de woonoverlast die men ervaart? Wil je bijdragen aan een betere relatie tussen buren? Ben je enkele dagdelen per maand beschikbaar? Dan gaan wij graag in gesprek met jou.

Jouw luisterend oor en begrip kan anderen helpen. We hebben twee teams waar jouw hulp gewenst is:

A. De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam is bedoeld voor iedereen die woonoverlast ervaart en op zoek is naar deskundig advies om de overlast goed en snel op te lossen. Via de telefoon en mail komen de vragen binnen en in ons Adviescentrum handelen we deze af. Of het nu gaat om lawaai, overlast door kinderen of huisdieren, rommel, pesterijen, een gespannen situatie, problemen in het portiek of irritatie over heggen, bomen of schuttingen; iedereen kan bellen met één van onze adviseurs voor:

   • advies en informatie, om woonoverlast op een goede manier zelf aan te pakken en op te lossen;
   • een luisterend oor, bijvoorbeeld om even stoom af te blazen, je verhaal te vertellen en je gehoord te voelen.

B. Buurtbemiddeling Rotterdam kan ingeschakeld worden als buren er zelf niet uit komen. Jij als buurtbemiddelaar bent dan die getrainde vrijwilliger, die bij conflicten en ruzies gaat bemiddelen. Je helpt buren met onderlinge problemen er samen uit te komen. Hoe? Door met de buren erover te praten en hen te helpen naar elkaar te luisteren en een eigen oplossing te vinden. De bemiddeling is dus geen kwestie van ‘wie wint en wie verliest’. Een bemiddeling is succesvol als de betrokken bewoners naar huis gaan met een oplossing of afspraken waarover ze beiden tevreden zijn.

Interesse?!
Voel je je betrokken bij je buurt? Kun je goed luisteren en je onpartijdig opstellen? Heb je tijd om je als vrijwilliger in te zetten? Ben je bereid om een gratis training Advieslijn Woonoverlast en/of Buurtbemiddeling te volgen? Dan is de functie van Adviseur Woonoverlast of Buurtbemiddelaar misschien iets voor jou!

Bel of mail voor meer informatie of om je aan te melden naar 088 3 777 666 (maandag tot en met vrijdag van 13.00 -17.00 uur) of mail naar info@awr010.nl

Binnenkort start er een adviseurstraining Advieslijn Woonoverlast en een basistraining Buurtbemiddeling, je kunt nog meedoen!

Kun je goed luisteren? Wil je je voor jouw buurt inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Zomer-team Buurtbemiddeling

juni 4th, 2019 by

Drie maanden vrijwilligerswerk of stage?
Wil je iets zinvols doen voor de samenleving?
Ben jij op zoek naar een korte stage of (tijdelijk) vrijwilligerswerk dat aansluit bij je studie?
Help je graag andere mensen en kun je goed luisteren?


Dan is ons drie maanden ‘Zomer-team Buurtbemiddeling’ vast iets voor jou!

Op 1 januari van dit jaar is de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR) van start gegaan. Elke Rotterdammer die woonoverlast ervaart van buren kan ons bellen voor advies en informatie. Wij bieden ook buurtbemiddeling aan als buren er zelf niet uitkomen, maar wel bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan samen met twee buurtbemiddelaars. Dit zijn getrainde Rotterdammers, die zich vrijwillig inzetten voor buurtbemiddeling.

 

De AWR wordt dagelijks gebeld en er is veel vraag naar buurtbemiddeling. Helaas is de wachttijd lang, in sommige gebieden te lang, als je midden in een (slepende) burenruzie of overlastsituatie zit. Het team van vrijwilligers is nog niet op volle sterkte. Binnenkort starten we met ons drie maanden ‘Zomer-team Buurtbemiddeling’. Deze zal enkele maanden ingezet worden om op de wachttijd te kunnen inlopen. Je kunt je op elk moment aansluiten bij ons team.

 

Onze target: 100 bemiddelingen in Rotterdam!

Wat levert het jou op?

 

 • Een gratis basistraining Buurtbemiddeling
 • Een door het CCV erkend certificaat (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
 • Een zinvolle en leuke vrijetijdbesteding
 • Een waardevolle aanvulling op je CV
 • Een feestelijke afsluiting van het ‘Zomer-team Buurtbemiddeling’
 • En last but not least: tevreden buren na een succesvolle bemiddeling!

 

Natuurlijk ben je van harte welkom om in het team Buurtbemiddeling Rotterdam te blijven meedoen, na de afsluiting van het ‘Zomer-team Buurtbemiddeling’.

 

Interesse?!

Voor meer informatie en om je aan te melden kun je bellen naar 088 3 777 666 (maandag tot en met vrijdag van 13.00 -17.00 uur) of mailen naar info@awr010.nl

Coloured Consultancy (CoCon) verzorgt de Advieslijn Woonoverlast en Buurtbemiddeling  Rotterdam in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad.


Wist u dat…

één op de vijf mensen wel eens ruzìe heeft gehad met de buren en dat de meeste ruzies ontstaan over geluidsoverlast? In 2018 waren er 17.000 meldingen van burenruzies, 2000 meer dat het jaar daarvoor. Circa 84% houdt de buren verantwoordelijkheid voor de ruzie, zo’n 9 procent vindt dat beiden een aandeel hebben en ongeveer 1 procent legt de schuld bij zichzelf.

 

Bron: Aedes, EenVandaag, RIC, CCV

 

Tip van de maand

Sinds de Covid19-maatregelen zijn wij allemaal veel meer aan huis gebonden. Achter elke voordeur is de Corona-crisis voelbaar, het raakt ons allemaal.

‘Mijn buurman is, sinds hij meer thuis is, elke dag aan het boren en timmeren. Wij moeten de kinderen helpen met hun schoolwerk en ook tussendoor thuis werken. Dit is niet te doen!’

‘Na mijn zware nachtdienst in het verpleeghuis kom ik doodmoe thuis en ga ik direct naar bed. Van slapen komt het niet, want de kinderen van de bovenburen rennen de hele dag heen en weer, spelen met een bal of gooien dingen op de grond. Ik begrijp dat zij hun energie kwijt moeten, maar ik heb mijn rust echt nodig!’

Situaties waarin de gemoederen hoog op kunnen lopen. Probeer het uit te praten met elkaar op een rustig moment. Heb begrip voor elkaars situatie en probeer afspraken te maken die voor u beiden uitvoerbaar zijn. Juist nu komt het er op aan om er samen uit te komen!