Buurtbemiddeling Rotterdam

Buurtbemiddeling is geschikt bij het willen bespreken van onenigheid over:
geluidsoverlast /  erfscheiding / overhangende takken en begroeiing / overlast door kinderen / overlast door huisdieren / vernielingen / rommel of vuilnis bij de woning / vreemde geuren / parkeeroverlast / bejegening (pesterijen, roddelen, discriminatie)

Buurtbemiddeling is niet geschikt voor:
• conflicten binnen een familie;
• conflicten met instanties (ongelijkwaardige partijen);
• situaties die niet veilig lijken voor de bemiddelaars.

Bij onderstaande situaties verwijst buurtbemiddeling door naar politie, woningcorporaties, hulpverleningsinstanties of naar gemeentelijke meldpunten voor zorg en overlast:
• conflicten met buitensporige agressie of strafbare feiten;
• conflicten waarbij ernstige verslavingsproblematiek speelt;
• ernstige psychische en psychiatrische problematiek;
• conflicten tussen mensen die niet goed aanspreekbaar en niet toerekeningsvatbaar zijn;
• een lopende juridische procedure, tenzij buren bereid zijn die stop te zetten;

Scroll naar boven