Wie zijn wij

Deskundig en betrouwbaar

Onze adviseurs
De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam werkt met ervaren beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires. Zij zijn allen specifiek voor deze advieslijn opgeleid en hebben getekend voor geheimhouding. Kennis en kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend op peil gehouden door middel van trainingen, intervisie en evaluaties.

Onze buurtbemiddelaars
Buurtbemiddeling Rotterdam bestaat uit een team van vrijwilligers, die getraind zijn om te bemiddelen bij burenconflicten. Zij stellen zich neutraal op en hebben getekend voor geheimhouding. De gesprekken met de bemiddelaars zijn dus vertrouwelijk.

Uw ervaring
Heeft u tips of suggesties om onze dienstverlening nog beter te maken?
Vul dan het contactformulier in voor uw compliment, tip, suggestie, klacht of idee.

Onze organisatie
De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam wordt uitgevoerd door CoCon (Coloured Consultancy).
De gemeente Rotterdam heeft samen met de woningcorporaties Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad opdracht gegeven om deze advieslijn in Rotterdam uit te voeren.

Trainingskalender
Het hele jaar door bieden wij de basistrainingen Adviseur Woonoverlast en Buurtbemiddeling aan.
De data van deze trainingen vermelden wij op onze trainingskalender. Voorafgaand aan de trainingen zijn er meestal ook informatiebijeenkomsten voor de deelnemers.
Via het contactformulier kun je je aanmelden voor de trainingen.

 

Wist u dat…

één op de vijf mensen wel eens ruzìe heeft gehad met de buren en dat de meeste ruzies ontstaan over geluidsoverlast? In 2018 waren er 17.000 meldingen van burenruzies, 2000 meer dat het jaar daarvoor. Circa 84% houdt de buren verantwoordelijkheid voor de ruzie, zo’n 9 procent vindt dat beiden een aandeel hebben en ongeveer 1 procent legt de schuld bij zichzelf.

 

Bron: Aedes, EenVandaag, RIC, CCV

 

Tip van de maand

Sinds de Covid19-maatregelen zijn wij allemaal veel meer aan huis gebonden. Achter elke voordeur is de Corona-crisis voelbaar, het raakt ons allemaal.

‘Mijn buurman is, sinds hij meer thuis is, elke dag aan het boren en timmeren. Wij moeten de kinderen helpen met hun schoolwerk en ook tussendoor thuis werken. Dit is niet te doen!’

‘Na mijn zware nachtdienst in het verpleeghuis kom ik doodmoe thuis en ga ik direct naar bed. Van slapen komt het niet, want de kinderen van de bovenburen rennen de hele dag heen en weer, spelen met een bal of gooien dingen op de grond. Ik begrijp dat zij hun energie kwijt moeten, maar ik heb mijn rust echt nodig!’

Situaties waarin de gemoederen hoog op kunnen lopen. Probeer het uit te praten met elkaar op een rustig moment. Heb begrip voor elkaars situatie en probeer afspraken te maken die voor u beiden uitvoerbaar zijn. Juist nu komt het er op aan om er samen uit te komen!