Wie zijn wij

Deskundig en betrouwbaar

Onze adviseurs
De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam werkt met ervaren beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires. Zij zijn allen specifiek voor deze advieslijn opgeleid en hebben getekend voor geheimhouding. Kennis en kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend op peil gehouden door middel van trainingen, intervisie en evaluaties.

Onze buurtbemiddelaars
Buurtbemiddeling Rotterdam bestaat uit een team van vrijwilligers, die getraind zijn om te bemiddelen bij burenconflicten. Zij stellen zich neutraal op en hebben getekend voor geheimhouding. De gesprekken met de bemiddelaars zijn dus vertrouwelijk.

Uw ervaring
Heeft u tips of suggesties om onze dienstverlening nog beter te maken?
Vul dan het contactformulier in voor uw compliment, tip, suggestie, klacht of idee.

Onze organisatie
De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam wordt uitgevoerd door CoCon (Coloured Consultancy).
De gemeente Rotterdam heeft samen met de woningcorporaties Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad opdracht gegeven om deze advieslijn in Rotterdam uit te voeren.

Trainingskalender
Het hele jaar door bieden wij de basistrainingen Adviseur Woonoverlast en Buurtbemiddeling aan.
De data van deze trainingen vermelden wij op onze trainingskalender. Voorafgaand aan de trainingen zijn er meestal ook informatiebijeenkomsten voor de deelnemers.
Via het contactformulier kun je je aanmelden voor de trainingen.

 

Wist u dat…

Rotterdam eind 2018 ongeveer 644.000 Rotterdammers telt en dat gemiddeld één op de vier inwoners weleens burenoverlast ervaart? 

 

Tip van de maand

Woonoverlast, het zal je maar overkomen.
Misschien denkt u bij woonoverlast: ‘Dat overkomt mij niet!’ U heeft immers goed contact met uw buren die al jaren naast u wonen. Totdat zij gaan verhuizen en u nieuwe buren krijgt.

Wij weten dat aanhoudende burenoverlast tot veel stress kan leiden en dat verhuizen nog de enige oplossing lijkt te zijn. Een ander huis is echter niet zo maar te vinden.

Sinds kort is de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam beschikbaar voor alle Rotterdammers. Bel ons om uw verhaal te vertellen en samen met één van onze adviseurs te bespreken welke stappen u kunt nemen om de overlastsituatie aan te pakken.