Bel 088 - 3 777 666

Wie zijn wij

Onze adviseurs
De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam werkt met ervaren beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires. Zij zijn allen specifiek voor deze advieslijn opgeleid en hebben getekend voor geheimhouding. Kennis en kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend op peil gehouden door middel van trainingen, intervisie en evaluaties.

Onze buurtbemiddelaars
Buurtbemiddeling Rotterdam bestaat uit een team van vrijwilligers, die getraind zijn om te bemiddelen bij burenconflicten. Zij stellen zich neutraal op en hebben getekend voor geheimhouding. De gesprekken met de bemiddelaars zijn dus vertrouwelijk.

Uw ervaring
Heeft u tips of suggesties om onze dienstverlening nog beter te maken? Of belangstelling om te helpen als vrijwilliger (adviseur of buurtbemiddelaar)?
Vul dan het contactformulier in voor uw aanmelding, compliment, tip, suggestie, klacht of idee.

Onze organisatie
De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam wordt uitgevoerd door CoCon (Coloured Consultancy).
De gemeente Rotterdam heeft samen met de woningcorporaties Havensteder, HEF Wonen, Woonbron en Woonstad opdracht gegeven om deze advieslijn in Rotterdam uit te voeren.

Trainingskalender
Het hele jaar door bieden wij de basistrainingen Adviseur Woonoverlast en Buurtbemiddeling aan.
De data van deze trainingen vermelden wij op onze trainingskalender. Voorafgaand aan de trainingen zijn er meestal ook informatiebijeenkomsten voor de deelnemers.
Via het contactformulier kun je je aanmelden voor de trainingen.

 

Scroll naar boven