Bel 088-3777666

Advies bij woonoverlast

In Rotterdam wonen ruim 640.000 inwoners. Het is fijn als het contact met de buren goed is. Helaas komt het ook regelmatig voor dat burenoverlast van elkaar ervaren wat kan leiden tot irritaties over en weer, frustraties en gevoel van machteloosheid.  

Heeft u overlast van uw buren of buurtgenoten? 

Of het nu gaat om:

  • Geluidsoverlast
  • Overlast van kinderen of jongeren
  • Blaffende honden
  • Conflicten over bomen/schuttingen
  • Parkeerproblemen met de buren
  • Burenruzie of spanningen
  • Pesterijen, geroddel of dreigementen
  • Asociaal gedrag
  • Verloedering, stank en vervuiling
  • Andersoortige overlast

Bel 088-3777666 voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek

De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam biedt een luisterend oor en deskundig advies, waarmee u zelf verder actie kunt ondernemen om de problemen op te lossen en uw woongenot te herstellen.

Als Advieslijn Woonoverlast zijn we onafhankelijk, luisteren naar uw ervaringen en we helpen u de overlastsituatie positief te veranderen. We zijn geen meldpunt of juridische deskundigen, houden geen officiële dossiers bij en hebben geen directe relatie met woningcorporatie / gemeente / politie / welzijn. Deels zijn het getrainde vrijwilligers die u te woord staan.
We voeren de gesprekken in het Nederlands dus zorg zelf voor een vertaler als u dat nodig heeft.

In het gesprek met u bespreken we wat u zelf (nog) kan doen. Indien passend bespreken we wie u mogelijk kan helpen in het verbeteren van de situatie. Een eventueel advies hangt af van de soort overlast, hoe vaak het is en hoe sterk, wie de eigenaar is van de woningen en uw eigen acties in het verleden.

Bereikbaarheid Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR)

De AWR is bereikbaar via:

Op officiële feestdagen is de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam gesloten

Wist u dat…

één op de vijf mensen wel eens ruzìe heeft gehad met de buren en dat de meeste ruzies ontstaan over geluidsoverlast? In 2018 waren er 17.000 meldingen van burenruzies, 2000 meer dat het jaar daarvoor. Circa 84% houdt de buren verantwoordelijkheid voor de ruzie, zo’n 9 procent vindt dat beiden een aandeel hebben en ongeveer 1 procent legt de schuld bij zichzelf.

 

Bron: Aedes, EenVandaag, RIC, CCV

 

Tip van de maand

Sinds de Covid19-maatregelen zijn wij allemaal veel meer aan huis gebonden. Achter elke voordeur is de Corona-crisis voelbaar, het raakt ons allemaal.

‘Mijn buurman is, sinds hij meer thuis is, elke dag aan het boren en timmeren. Wij moeten de kinderen helpen met hun schoolwerk en ook tussendoor thuis werken. Dit is niet te doen!’

‘Na mijn zware nachtdienst in het verpleeghuis kom ik doodmoe thuis en ga ik direct naar bed. Van slapen komt het niet, want de kinderen van de bovenburen rennen de hele dag heen en weer, spelen met een bal of gooien dingen op de grond. Ik begrijp dat zij hun energie kwijt moeten, maar ik heb mijn rust echt nodig!’

Situaties waarin de gemoederen hoog op kunnen lopen. Probeer het uit te praten met elkaar op een rustig moment. Heb begrip voor elkaars situatie en probeer afspraken te maken die voor u beiden uitvoerbaar zijn. Juist nu komt het er op aan om er samen uit te komen!