Hoe werkt de AWR

Het werkt echt

Hoe werken wij?

  • Als u belt krijgt u één van onze adviseurs aan de lijn. U krijgt dan eerst de gelegenheid om te vertellen over de situatie. Als voor u het probleem en uw vragen voldoende aan bod zijn geweest, bespreekt onze adviseur met u welke mogelijkheden er zijn om het probleem of de overlast aan te pakken. Daarbij wordt vooral gekeken naar stappen die u zelf kunt nemen, eventueel samen met anderen, om tot een oplossing te komen.
  • Indien u via buurtbemiddeling in gesprek wilt gaan met de buren, dan meldt de adviseur u aan bij Buurtbemiddeling Rotterdam. U wordt dan gebeld door de bemiddelaars om een afspraak met u te maken. Dit kan bij u thuis of op een neutrale locatie. Daarna maken de bemiddelaars, als u dat wilt, een afspraak met uw buren om de situatie met hen te bespreken. De volgende stap is dat u met uw buren en de bemiddelaars om de tafel gaat zitten. In dat gesprek wordt gezamenlijk naar een oplossing voor de problemen gezocht. Een bemiddeling is geslaagd als de oplossing voor u beiden acceptabel is.
  • Waar nodig wordt u, met uw toestemming doorverwezen naar andere instanties.

U kunt rekenen op vertrouwelijkheid en u kunt als u wilt anoniem blijven. En natuurlijk zetten wij ons maximaal voor u in, vanuit onze deskundigheid, ervaring en hart voor uw zaak.

Wist u dat…

één op de vijf mensen wel eens ruzìe heeft gehad met de buren en dat de meeste ruzies ontstaan over geluidsoverlast? In 2018 waren er 17.000 meldingen van burenruzies, 2000 meer dat het jaar daarvoor. Circa 84% houdt de buren verantwoordelijkheid voor de ruzie, zo’n 9 procent vindt dat beiden een aandeel hebben en ongeveer 1 procent legt de schuld bij zichzelf.

 

Bron: Aedes, EenVandaag, RIC, CCV

 

Tip van de maand

Sinds de Covid19-maatregelen zijn wij allemaal veel meer aan huis gebonden. Achter elke voordeur is de Corona-crisis voelbaar, het raakt ons allemaal.

‘Mijn buurman is, sinds hij meer thuis is, elke dag aan het boren en timmeren. Wij moeten de kinderen helpen met hun schoolwerk en ook tussendoor thuis werken. Dit is niet te doen!’

‘Na mijn zware nachtdienst in het verpleeghuis kom ik doodmoe thuis en ga ik direct naar bed. Van slapen komt het niet, want de kinderen van de bovenburen rennen de hele dag heen en weer, spelen met een bal of gooien dingen op de grond. Ik begrijp dat zij hun energie kwijt moeten, maar ik heb mijn rust echt nodig!’

Situaties waarin de gemoederen hoog op kunnen lopen. Probeer het uit te praten met elkaar op een rustig moment. Heb begrip voor elkaars situatie en probeer afspraken te maken die voor u beiden uitvoerbaar zijn. Juist nu komt het er op aan om er samen uit te komen!