Hoe werkt de AWR

Hoe werken wij?

  • Als u belt krijgt u één van onze adviseurs aan de lijn. U krijgt dan eerst de gelegenheid om te vertellen over de situatie. Als probleem en vragen voldoende aan bod zijn geweest, bespreekt onze adviseur met u welke mogelijkheden er zijn om de situatie te verbeteren of de overlast aan te pakken. Daarbij wordt vooral gekeken naar stappen die u zelf kunt nemen, eventueel samen met anderen, om tot een oplossing te komen. Al onze gesprekken zijn in het Nederlands en we hebben geen tolken. Zorg zelf voor iemand die voor u kan vertalen. Uitzondering kan zijn als u Engels spreekt afhankelijk van de adviseur die u aan de lijn krijgt.
  • Waar nodig bespreken we met u de mogelijkheid om gericht met andere instanties of instellingen contact op te nemen.
  • Indien u in gesprek bent geweest met de buren echter dat het niet effectief was, dan is in afstemming met de adviseur Buurtbemiddeling Rotterdam een optie. U wordt dan gebeld door getrainde en onafhankelijke bemiddelaars om een afspraak met u te maken. Dit kan bij u thuis of op een neutrale locatie. Daarna maken de bemiddelaars, als u dat wilt, een afspraak met uw buren om de situatie met hen te bespreken. De volgende stap is dat u met uw buren gemeenschappelijk om de tafel gaat zitten met de buurtbemiddelaars als neutraal voorzitter. In dat gesprek wordt gezamenlijk naar een oplossing voor de problemen of verbetering van de situatie gezocht. Een bemiddeling is geslaagd als de oplossing voor u beiden acceptabel is.

U kunt rekenen op vertrouwelijkheid en u kunt als u wilt anoniem blijven. Natuurlijk zetten wij ons maximaal voor u in, vanuit onze deskundigheid, ervaring en hart voor uw zaak.

Tot slot ter helderheid wat we niet doen.

  • We delen niet uw gegevens of uw verhaal met andere instanties of personen.
  • We zijn geen onderdeel van de gemeente, een woningcorporatie of woningverhuurder, de politie of een welzijnsorganisatie. We kunnen ook niet bij hun gegevens of dossier en andersom ook niet.
  • We zijn geen meldpunt of houden geen officiële dossiers bij. Wel schrijven we kort op wat we met u besproken hebben. Alleen maar om bij nieuw contact u sneller te woord te kunnen staan.
  • We zijn geen hulpverlener: we zullen dus niet namens u of iemand anders een boodschap overbrengen of samen met u naar instanties of andere toegaan. We helpen u telefonisch wel met tips over hoe u iets kan vragen of vertellen.

We zijn vooral heel benieuwd naar uw ervaringen, wat u het meeste dwars zit en proberen met u een realistische vorm te vinden om dat positief te veranderen.

Wist u dat…

één op de vijf mensen wel eens ruzìe heeft gehad met de buren en dat de meeste ruzies ontstaan over geluidsoverlast? In 2018 waren er 17.000 meldingen van burenruzies, 2000 meer dat het jaar daarvoor. Circa 84% houdt de buren verantwoordelijkheid voor de ruzie, zo’n 9 procent vindt dat beiden een aandeel hebben en ongeveer 1 procent legt de schuld bij zichzelf.

 

Bron: Aedes, EenVandaag, RIC, CCV

 

Tip van de maand

Sinds de Covid19-maatregelen zijn wij allemaal veel meer aan huis gebonden. Achter elke voordeur is de Corona-crisis voelbaar, het raakt ons allemaal.

‘Mijn buurman is, sinds hij meer thuis is, elke dag aan het boren en timmeren. Wij moeten de kinderen helpen met hun schoolwerk en ook tussendoor thuis werken. Dit is niet te doen!’

‘Na mijn zware nachtdienst in het verpleeghuis kom ik doodmoe thuis en ga ik direct naar bed. Van slapen komt het niet, want de kinderen van de bovenburen rennen de hele dag heen en weer, spelen met een bal of gooien dingen op de grond. Ik begrijp dat zij hun energie kwijt moeten, maar ik heb mijn rust echt nodig!’

Situaties waarin de gemoederen hoog op kunnen lopen. Probeer het uit te praten met elkaar op een rustig moment. Heb begrip voor elkaars situatie en probeer afspraken te maken die voor u beiden uitvoerbaar zijn. Juist nu komt het er op aan om er samen uit te komen!