Bel 088 - 3 777 666

Hoe werken wij

Hoe werken wij?

  • Als u belt krijgt u één van onze adviseurs aan de lijn. Wij geven u de gelegenheid om te vertellen over de situatie. Als uw probleem en vragen voldoende aan bod zijn geweest, bespreekt onze adviseur met u welke mogelijkheden er zijn om de situatie te verbeteren. Daarbij zoeken wij vooral naar stappen die u zelf kunt nemen -eventueel samen met anderen- om tot een positieve verandering te komen.
  • Waar nodig bespreken we met u de mogelijkheid om gericht met andere instanties of instellingen contact op te nemen.
  • Indien u zelf al in gesprek bent geweest met de buren en dat niet genoeg voor u opleverde, dan bespreken we de optie van Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is dat getrainde en onafhankelijke bemiddelaars u bellen voor een afspraak bij u thuis of op een neutrale locatie. Daarna maken de bemiddelaars, als u dat wilt, een afspraak met uw buren om de situatie met hen te bespreken. De volgende stap is -als iedereen dat wilt- om met uw buren om de tafel te zitten met de buurtbemiddelaars als neutraal voorzitter. In dat gesprek wordt gezamenlijk naar een realistische verbetering van de situatie gezocht en zo mogelijk maakt u onderling afspraken. Een bemiddeling is geslaagd als de oplossing voor u beiden acceptabel is.
  • Al onze gesprekken zijn in het Nederlands en we hebben geen tolken. Zorg zelf voor iemand die voor u kan vertalen. Uitzondering kan zijn als u Engels spreekt afhankelijk van de adviseur die u aan de lijn krijgt.

U kunt rekenen op vertrouwelijkheid en u kunt anoniem blijven.

Tot slot ter helderheid wat we niet doen.

  • We zijn geen onderdeel van de gemeente, een woningcorporatie of woningverhuurder, de politie of een welzijnsorganisatie. We kunnen ook niet bij hun gegevens of dossier en andersom ook niet.
  • We delen niet uw gegevens of uw verhaal met andere instanties of personen.
  • We zijn geen meldpunt of houden geen officiële dossiers bij. Wel schrijven we kort op wat we met u besproken hebben. Alleen maar om bij nieuw contact u sneller te woord te kunnen staan.
  • We zijn geen hulpverlener: we zullen dus niet namens u of iemand anders een boodschap overbrengen of samen met u naar instanties of andere toegaan. We helpen u telefonisch wel met tips over hoe u iets kan vragen of vertellen.

We zijn vooral heel benieuwd naar uw ervaringen, wat u het meeste dwars zit en proberen met u een realistische vorm te vinden om dat positief te veranderen.

Scroll naar boven