Hoe werkt de AWR

Het werkt echt

Hoe werken wij?

  • Als u belt krijgt u één van onze adviseurs aan de lijn. U krijgt dan eerst de gelegenheid om te vertellen over de situatie. Als voor u het probleem en uw vragen voldoende aan bod zijn geweest, bespreekt onze adviseur met u welke mogelijkheden er zijn om het probleem of de overlast aan te pakken. Daarbij wordt vooral gekeken naar stappen die u zelf kunt nemen, eventueel samen met anderen, om tot een oplossing te komen.
  • Indien u via buurtbemiddeling in gesprek wilt gaan met de buren, dan meldt de adviseur u aan bij Buurtbemiddeling Rotterdam. U wordt dan gebeld door de bemiddelaars om een afspraak met u te maken. Dit kan bij u thuis of op een neutrale locatie. Daarna maken de bemiddelaars, als u dat wilt, een afspraak met uw buren om de situatie met hen te bespreken. De volgende stap is dat u met uw buren en de bemiddelaars om de tafel gaat zitten. In dat gesprek wordt gezamenlijk naar een oplossing voor de problemen gezocht. Een bemiddeling is geslaagd als de oplossing voor u beiden acceptabel is.
  • Waar nodig wordt u, met uw toestemming doorverwezen naar andere instanties.

U kunt rekenen op vertrouwelijkheid en u kunt als u wilt anoniem blijven. En natuurlijk zetten wij ons maximaal voor u in, vanuit onze deskundigheid, ervaring en hart voor uw zaak.

Wist u dat…

Rotterdam eind 2018 ongeveer 644.000 Rotterdammers telt en dat gemiddeld één op de vier inwoners weleens burenoverlast ervaart? 

 

Tip van de maand

Woonoverlast, het zal je maar overkomen.
Misschien denkt u bij woonoverlast: ‘Dat overkomt mij niet!’ U heeft immers goed contact met uw buren die al jaren naast u wonen. Totdat zij gaan verhuizen en u nieuwe buren krijgt.

Wij weten dat aanhoudende burenoverlast tot veel stress kan leiden en dat verhuizen nog de enige oplossing lijkt te zijn. Een ander huis is echter niet zo maar te vinden.

Sinds kort is de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam beschikbaar voor alle Rotterdammers. Bel ons om uw verhaal te vertellen en samen met één van onze adviseurs te bespreken welke stappen u kunt nemen om de overlastsituatie aan te pakken.