Zomer-team Buurtbemiddeling

Zomer-team Buurtbemiddeling

4 juni 2019

Drie maanden vrijwilligerswerk of stage?
Wil je iets zinvols doen voor de samenleving?
Ben jij op zoek naar een korte stage of (tijdelijk) vrijwilligerswerk dat aansluit bij je studie?
Help je graag andere mensen en kun je goed luisteren?


Dan is ons drie maanden ‘Zomer-team Buurtbemiddeling’ vast iets voor jou!

Op 1 januari van dit jaar is de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR) van start gegaan. Elke Rotterdammer die woonoverlast ervaart van buren kan ons bellen voor advies en informatie. Wij bieden ook buurtbemiddeling aan als buren er zelf niet uitkomen, maar wel bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan samen met twee buurtbemiddelaars. Dit zijn getrainde Rotterdammers, die zich vrijwillig inzetten voor buurtbemiddeling.

 

De AWR wordt dagelijks gebeld en er is veel vraag naar buurtbemiddeling. Helaas is de wachttijd lang, in sommige gebieden te lang, als je midden in een (slepende) burenruzie of overlastsituatie zit. Het team van vrijwilligers is nog niet op volle sterkte. Binnenkort starten we met ons drie maanden ‘Zomer-team Buurtbemiddeling’. Deze zal enkele maanden ingezet worden om op de wachttijd te kunnen inlopen. Je kunt je op elk moment aansluiten bij ons team.

 

Onze target: 100 bemiddelingen in Rotterdam!

Wat levert het jou op?

 

  • Een gratis basistraining Buurtbemiddeling
  • Een door het CCV erkend certificaat (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
  • Een zinvolle en leuke vrijetijdbesteding
  • Een waardevolle aanvulling op je CV
  • Een feestelijke afsluiting van het ‘Zomer-team Buurtbemiddeling’
  • En last but not least: tevreden buren na een succesvolle bemiddeling!

 

Natuurlijk ben je van harte welkom om in het team Buurtbemiddeling Rotterdam te blijven meedoen, na de afsluiting van het ‘Zomer-team Buurtbemiddeling’.

 

Interesse?!

Voor meer informatie en om je aan te melden kun je bellen naar 088 3 777 666 (maandag tot en met vrijdag van 13.00 -17.00 uur) of mailen naar info@awr010.nl

Coloured Consultancy (CoCon) verzorgt de Advieslijn Woonoverlast en Buurtbemiddeling  Rotterdam in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad.

Wist u dat…

één op de vijf mensen wel eens ruzìe heeft gehad met de buren en dat de meeste ruzies ontstaan over geluidsoverlast? In 2018 waren er 17.000 meldingen van burenruzies, 2000 meer dat het jaar daarvoor. Circa 84% houdt de buren verantwoordelijkheid voor de ruzie, zo’n 9 procent vindt dat beiden een aandeel hebben en ongeveer 1 procent legt de schuld bij zichzelf.

 

Bron: Aedes, EenVandaag, RIC, CCV

 

Tip van de maand

Sinds de Covid19-maatregelen zijn wij allemaal veel meer aan huis gebonden. Achter elke voordeur is de Corona-crisis voelbaar, het raakt ons allemaal.

‘Mijn buurman is, sinds hij meer thuis is, elke dag aan het boren en timmeren. Wij moeten de kinderen helpen met hun schoolwerk en ook tussendoor thuis werken. Dit is niet te doen!’

‘Na mijn zware nachtdienst in het verpleeghuis kom ik doodmoe thuis en ga ik direct naar bed. Van slapen komt het niet, want de kinderen van de bovenburen rennen de hele dag heen en weer, spelen met een bal of gooien dingen op de grond. Ik begrijp dat zij hun energie kwijt moeten, maar ik heb mijn rust echt nodig!’

Situaties waarin de gemoederen hoog op kunnen lopen. Probeer het uit te praten met elkaar op een rustig moment. Heb begrip voor elkaars situatie en probeer afspraken te maken die voor u beiden uitvoerbaar zijn. Juist nu komt het er op aan om er samen uit te komen!