Bel 088-3777666

Advies bij woonoverlast

In Rotterdam wonen ruim 640.000 inwoners. Het is fijn als het contact met de buren goed is. Helaas komt het ook regelmatig voor dat burenoverlast van elkaar ervaren wat kan leiden tot irritaties over en weer, frustraties en gevoel van machteloosheid.  

Heeft u overlast van uw buren of buurtgenoten? 

Of het nu gaat om:

  • Geluidsoverlast
  • Overlast van kinderen of jongeren
  • Blaffende honden
  • Conflicten over bomen/schuttingen
  • Parkeerproblemen met de buren
  • Burenruzie of spanningen
  • Pesterijen, geroddel of dreigementen
  • Asociaal gedrag
  • Verloedering, stank en vervuiling
  • Andersoortige overlast

Bel 088-3777666 voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek

De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam biedt een luisterend oor en deskundig advies, waarmee u zelf verder actie kunt ondernemen om de problemen op te lossen en uw woongenot te herstellen.

Bereikbaarheid Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR)

De AWR is bereikbaar via:

Op officiële feestdagen is de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam gesloten

Wist u dat…

Rotterdam eind 2018 ongeveer 644.000 Rotterdammers telt en dat gemiddeld één op de vier inwoners weleens burenoverlast ervaart? 

 

Tip van de maand

Woonoverlast, het zal je maar overkomen.
Misschien denkt u bij woonoverlast: ‘Dat overkomt mij niet!’ U heeft immers goed contact met uw buren die al jaren naast u wonen. Totdat zij gaan verhuizen en u nieuwe buren krijgt.

Wij weten dat aanhoudende burenoverlast tot veel stress kan leiden en dat verhuizen nog de enige oplossing lijkt te zijn. Een ander huis is echter niet zo maar te vinden.

Sinds kort is de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam beschikbaar voor alle Rotterdammers. Bel ons om uw verhaal te vertellen en samen met één van onze adviseurs te bespreken welke stappen u kunt nemen om de overlastsituatie aan te pakken.